Klachtenbehandeling

Wij streven naar een klachtenvrije verkoop. Helaas kunnen wij ons geen robots veroorloven en worden uw bestellingen behandeld door mensen. Mensen maken nu eenmaal bewust of onbewust fouten, zowel bij de fabrikant, groothandel, bij ons, als bij de koerierdienst.

Mocht er toch iets verkeerd lopen bij uw bestellingen streven wij er steeds naar een oplossing aan te reiken binnen de 10 kalenderdagen.

Mocht u niet tevreden zijn over de klachtenbehandeling bestaat er vie de Europese Commissie een online geschillen beslechting. Te bereiken via : ODR .

Mocht dit ook nog niet voldoende zijn,kan u zich altijd nog tot de bevoegde rechtbank wenden. Om het u daar ook makkelijker te maken, kan dit in het land waar u de goederen geleverd kreeg.