ROINGR LTD hanteert de Europese garantiewetgeving.
De minimale garantie bedraagt 2 jaar, vanaf de leverdatum.

Enkele merken geven een verlengde, commerciele garantie, dit staat vermeld in de productomschrijving.

PS. Indien een merk weigert de garantie goed te keuren en de consument kan aantonen dat sprake is van fabricagefouten of fouten die niet ten gevolge van verkeerd gebruik zijn, neemt ROINGR LTD de kosten voor vervanging op zich (met uitsluiting van slijtage). Deze kosten bestaan uit de kosten voor een nieuw product en verzendkosten.